Privacy Policy

Bedankt voor uw interesse in GameForce. Het is onze grootste prioriteit om de gegevens van bezoekers te beschermen en die gegevens uitsluitend te gebruiken op de manier die bezoekers van ons verwachten. Zodoende is dit Privacy Policy ontworpen om u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten aangaande deze verwerking volgens de General Data Protection Regulation (“GDPR”) en andere wetten ter bescherming van gegevens.

Wij hebben gepaste maatregelen getroffen om te verzekeren dat gegevens die ons toevertrouwd worden voldoende beschermd zijn. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, encryptie, toegangscontrole, scheiding van opdrachten, interne audits en meer.

Ons privacybeleid wordt op regelmatige basis geëvalueerd. Indien relevante wijzigingen worden doorgevoerd, dan worden de betrokkenen op de hoogte gebracht en kunnen zij het aangepaste beleid raadplegen.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Unlocked is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met vragen of opmerkingen betreffende dit Privacy Policy kan u ons steeds bereiken via:

Unlocked – Privacy
Industrielaan 24
2250 Olen België

E-mail: [email protected]

Welke gegevens worden door ons verwerkt en waarom?

Op deze website kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens verzameld worden.

Het IP-adres dat momenteel gebruikt wordt door uw toestel, datum en tijd, het browsertype en besturingssysteem van uw toestel, de bezochte pagina’s en andere gegevens kunnen geregistreerd worden. Deze gegevens worden verzameld met als doel het optimaliseren en verbeteren van onze website en service.

Bijkomend worden uw persoonlijke gegevens, zoals naam en e-mailadres, verwerkt wanneer u ze ons zelf aanlevert, bijvoorbeeld als onderdeel van een registratie, een wedstrijd, een nieuwsbrief, een online applicatie, een contactformulier of voor een online aankoop (tot stand brengen van een contract). Wij hebben gepaste maatregelen getroffen om te verzekeren dat gegevens die ons toevertrouwd worden voldoende beschermd zijn. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, encryptie, toegangscontrole, scheiding van opdrachten, interne audits en meer.

Tijdens het GameForce evenement is het mogelijk dat persoonlijke gegevens gevraagd, verzameld en verwerkt worden voor algemene organisatorische doeleinden en om te voorzien in de services en veiligheid die bezoekers vereisen. Persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld verwerkt worden in het kader van een Lost & Found procedure indien een bezoeker tijdens een evenement persoonlijke bezittingen verliest.

Tijdens GameForce worden door GameForce zelf en partners ook regelmatig wedstrijden en competities georganiseerd. In dit kader is het mogelijk dat persoonlijke gegevens gevraagd en verwerkt worden. Indien de organisatie in handen is van een derde partij, dan is de derde partij in kwestie verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens worden in het algemeen verwerkt in relatie tot de algemene organisatie en promotie van onze website en evenementen.

 

Welke cookies gebruikt de website?

Onze website maakt gebruik van zowel functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren, als optionele cookies, bijvoorbeeld om het gebruik van de website te analyseren. Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, krijgt u de vraag om deze cookies te aanvaarden. U kan uw toestemming voor het gebruik van deze cookies nadien beheren via de daartoe bestemde knop op de website. Bijkomend bieden verschillende browers ook opties om cookies te beheren.

 

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Persoonlijke gegevens die wij via onze website of op een andere manier verkrijgen zullen slechts bewaard blijven tot het doel waarvoor ze verwerkt werden vervuld is. Indien de bewaringstermijn onderhevig is aan de handel- en belastingwetgeving, kan de bewaringstermijn van sommige gegevens oplopen tot 10 jaar. Bewaringstermijnen kunnen ook aangepast worden omwille van ons gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld om gegevensbescherming te garanderen, om misbruik te voorkomen of om criminele overtreders te vervolgen).

Persoonlijke gegevens die wij bijhouden voor aankondigingen omtrent marketing en service updates zullen door ons bewaard worden tot het moment dat u ons meldt dat u die informatie niet langer wenst te ontvangen. Voor meer informatie over bewaringstermijnen van gegevens, kunt u ons steeds contacteren.

 

Wat zijn uw rechten?

U kunt op elk moment contact met ons opnemen om gebruik te maken van uw rechten. Deze rechten zijn de volgende:

  • Het recht om informatie te ontvangen over de verwerking van gegevens en het recht om een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen;
  • Het recht om de rechtzetting van onjuiste gegevens of de aanvulling van onvolledige gegevens te eisen;
  • Het recht om het verwijderen van persoonlijke gegevens te eisen;
  • Het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen;
  • Het recht om de persoonlijke gegevens aangaande een data subject te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gangbaar en door een machine leesbaar formaat, en de overdracht te verzoeken van deze gegevens naar een andere Controller;
  • Het recht om te protesteren tegen de gegevensverwerking;
  • Het recht om een gegeven toestemming op elk moment in te trekken om zo een gegevensverwerking stop te zetten die gebaseerd is op uw toestemming;
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.